Velkommen til Risbjergskolen

Risbjergskolen er beliggende i den centrale del af Hvidovre, nærmere betegnet Risbjergkvarteret.

 

Skolen blev oprindeligt færdigbygget i år 1954 og er efterfølgende blevet udbygget og renoveret.

 

Risbjergskolen er bestående af fire afdelinger ifa. SFO, indskoling, mellemtrin og udskoling. SFO og indskoling er for elever på 0.-3. årgang, mellemtrinnet er 4.-6. årgang og udskolingen er 7.-9. årgang. Lærere og pædagoger samarbejder i årgangsteams.

 

Foruden skolens ansatte er der også et dagligt samarbejde med rengøringspersonalet, fritids-/ungdomsklubber, PPR-psykolog, PPR-logopæd, sundhedsplejen, ungdomsuddannelsesvejleder og familierådgiver.

 

Risbjergskolens vision er:

Risbjergskolen vil være værdsat som en skole, hvor mod er bærende for en kultur, der er kendetegnet ved udvikling, faglighed og nærvær.

 

Med venlig hilsen

René Rasmussen Sjøholm

Skoleleder